XIN CẢM ƠN “NGƯỜI GIỮ LỬA” PHI THƯỜNG!

XIN CẢM ƠN “NGƯỜI GIỮ LỬA” PHI THƯỜNG!

Cảm ơn những hi sinh thầm lặng
Cảm ơn bao yêu thương ân cần
Cảm ơn hình bóng bé nhỏ vẫn từng ngày hong ấm ngọn lửa gắn kết đoàn viên.

Ngày hôm nay, khi một nửa thế giới được tôn vinh, hãy yêu thương “Người Giữ Lửa” của bạn nhiều hơn một chút!

#ThuyenXuaFoods #MungNgayPhuNuVietNam

 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUYỀN XƯA