KIÊN CƯỜNG VƯỢT BÃO TỐ, GẮN KẾT THẮP NIỀM TIN

KIÊN CƯỜNG VƯỢT BÃO TỐ, GẮN KẾT THẮP NIỀM TIN

Không cơn gió nào đủ mạnh để thổi bay tình đoàn kết,
Không trận mưa nào đủ nặng để dập tắt được niềm tin,
Bắc Nam sát cánh cùng nhau,
Chung tay góp sức hướng về miền Trung.

Cơn bão sẽ chóng qua đi và bình yên sẽ lại về.
Vững tin nhé Miền Trung ơi!

#ThuyenXuaFoods #GiaViSach 

 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUYỀN XƯA