• Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 40 độ đạm - 500ml

  Với 2 thành phần nguyên liệu chính: Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối Biển Tinh Khiết Bà Rịa (Không nguyên liệu phụ gia hay chất chất bảo quản). Sản phẩm được sản xuất từ Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối biển tinh khiết Bà Rịa bằng phương thức ủ chượp ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3:1 (3 Cá 1 Muối) từ 12 đến 18 tháng.

  Mua hàng  →
  Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 40 độ đạm - 500ml
  X
  141.500đ
  Đặt hàng
  142.000đ
  Đặt hàng
 • Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 33 độ đạm - 500ml

  Với 2 thành phần nguyên liệu chính: Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối Biển Tinh Khiết Bà Rịa (Không nguyên liệu phụ gia hay chất chất bảo quản). Sản phẩm được sản xuất từ Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối biển tinh khiết Bà Rịa bằng phương thức ủ chượp ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3:1 (3 Cá 1 Muối) từ 12 đến 18 tháng.

  Mua hàng  →
  Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 33 độ đạm - 500ml
  X
  89.500đ
  Đặt hàng
  90.000đ
  Đặt hàng
 • Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 40 độ đạm - 250ml

  Với 2 thành phần nguyên liệu chính: Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối Biển Tinh Khiết Bà Rịa (Không nguyên liệu phụ gia hay chất chất bảo quản). Sản phẩm được sản xuất từ Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối biển tinh khiết Bà Rịa bằng phương thức ủ chượp ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3:1 (3 Cá 1 Muối) từ 12 đến 18 tháng.

  Mua hàng  →
  Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 40 độ đạm - 250ml
  X
  80.000đ
  Đặt hàng
 • Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 33 độ đạm - 250ml

  Với 2 thành phần nguyên liệu chính: Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối Biển Tinh Khiết Bà Rịa (Không nguyên liệu phụ gia hay chất chất bảo quản). Sản phẩm được sản xuất từ Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối biển tinh khiết Bà Rịa bằng phương thức ủ chượp ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3:1 (3 Cá 1 Muối) từ 12 đến 18 tháng.

  Mua hàng  →
  Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 33 độ đạm - 250ml
  X
  50.000đ
  Đặt hàng
 • Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 40 độ đạm - 65ml

  Với 2 thành phần nguyên liệu chính: Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối Biển Tinh Khiết Bà Rịa (Không nguyên liệu phụ gia hay chất chất bảo quản). Sản phẩm được sản xuất từ Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối biển tinh khiết Bà Rịa bằng phương thức ủ chượp ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3:1 (3 Cá 1 Muối) từ 12 đến 18 tháng.

  Mua hàng  →
  Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 40 độ đạm - 65ml
  X
  18.000đ
  Đặt hàng
  20.000đ
  Đặt hàng
 • Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 33 độ đạm - 65ml

  Với 2 thành phần nguyên liệu chính: Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối Biển Tinh Khiết Bà Rịa (Không nguyên liệu phụ gia hay chất chất bảo quản). Sản phẩm được sản xuất từ Cá cơm than tươi Phú Quốc và Muối biển tinh khiết Bà Rịa bằng phương thức ủ chượp ngay trên thuyền theo tỷ lệ 3:1 (3 Cá 1 Muối) từ 12 đến 18 tháng.

  Mua hàng  →
  Nước mắm nhĩ Thuyền xưa 33 độ đạm - 65ml
  X
  14.000đ
  Đặt hàng
  15.000đ
  Đặt hàng

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THUYỀN XƯA